توسعه سامانه های اطلاعاتی مهر

مشاوره، طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های یکپارچه اطلاعاتی در بستر مایکروسافت Dynamics

خانه آموزش و پشتیبانی محصولات

آموزش و پشتیبانی محصولات

پشتیبانی نرم افزار‌، استقرار نرم افزار‌، رفع مشکلات نرم افزار‌، آموزش کاربران‌، خدمات جانبی‌، ارتقاء نسخ نرم افزار

هدف از پشتیبانی نرم افزار ، حمایت از مشتری پس از خرید محصول نرم افزار‌ی می‌باشد. عموما قراردادهای این شرکت شامل مطالعه‌، توسعه نرم افزار ، نصب و استقرار محصول نرم افزار‌ می‌باشد. همچنین در قرارداد فروش دوره زمانی تحت عنوان تضمین (‌گارانتی‌) نرم افزار در نظر گرفته می‌شود. گارانتی شامل مجموعه خدماتی نظیر رفع مشکلات نرم افزار ، آموزش کاربران ، ارائه مستندات آموزشی و سایر خدمات می‌شود. با اتمام زمان قرارداد فروش نرم‌افزار‌، و به منظور نگهداری از سیستم‌، خدمات پشتیبانی نرم افزار ارائه می‌گردد.

به عبارت دیگر سامانه‌های اطلاعاتی مهر پس از پایان دوره تضمین (گارانتی) محصول، ارتباط با مشتری را با انعقاد قراراداد حفظ می‌نماید.

خدمات پشتیبانی نرم افزار Software Support‌

خدماتی که با انعقاد قرارداد پشتیبانی ارائه می‌شود، بسیار متنوع است. این شرکت بنا به نیاز مشتریان می‌تواند روش‌های مختلفی از نگهداری و پشتیبانی نرم‌فزار ارائه نماید. به صورت عمومی خدمات پشتیبانی نرم افزار موضوعات زیر را شامل می‌شود:

 • وجود SLA به منظور ارائه خدمات بهینه
 • ارتقاء نسخ نرم افزار
 • رفع مشکلات و ایرادات نرم افزار
 • رفع ایرادات کاربران
 • آموزش کاربران یا بازآموزی ایشان و رفع ایرادات آموزشی
 • ارائه مشاوره به کاربران سیستم
 • ارائه پیشنهادات جدید به مشتری
 • ارائه آخرین نسخ مستندات آموزشی
 • وجود SLA به منظور ارائه خدمات بهینه
 • سایر خدمات مازاد یا جانبی

همچنین مشتریان می توانند با توجه به شرایط و اهداف سازمانی خود، خدمات دیگری را از این شرکت دریافت نماید. به طور مثال:

 • خدمات ورود اطلاعات
 • انجام خدمات توسعه ای در نرم افزار
 • خدمات نگهداری از دادها(Backup، Restore)
 • استقرار پرسنل پشتیبانی در محل شرکت
 • راهبری سیستم نرم افزاری
 • نصب مجدد سیستم
 • استقرار سیستم در مناطق مختلف جغرافیایی
 • سایر خدمات به پیشنهاد مشتری
پشتیبانی نرم افزار‌، استقرار نرم افزار‌، رفع مشکلات نرم افزار‌، آموزش کاربران‌، خدمات جانبی‌، ارتقاء نسخ نرم افزار
پشتیبانی نرم افزار‌، استقرار نرم افزار‌، رفع مشکلات نرم افزار‌، آموزش کاربران‌، خدمات جانبی‌، ارتقاء نسخ نرم افزار

تعرفه خدمات پشتیبانی نرم‌افزار

هزینه های خدمات پشتیبانی نرم افزار سام از دو بخش ثابت و متغییر تشکیل شده است. تعرفه این قبیل خدمات بر مبنای تعرفه های سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در نظر گرفته می باشد.