سفارشی سازی

تولید ، توسعه و سفارشی سازی محصولات به سفارش مشتریان

تولید توسعه سفارشی سازی سیستم سفارش مشتری
تولید توسعه سفارشی سازی سیستم سفارش مشتری

مهمترین سرویسی که سام به مشتریان خود ارائه می‌نماید، سفارشی سازی ، تولید و توسعه محصولات سفارشی می‌باشد. مطالعه و شناخت دقیق نیازمندی اعلام شده و همچنین شناخت سازمان مشتری و تحلیل نیاز ها ، فرآیندها و قوانین و مقررات و آئین‌نامه‌های داخلی، نقطه شروع ساخت محصول مشتریان تلقی می‌شود. کارشناسان سام با توجه به سال‌ها تجربه در این کار توانایی و آمادگی انعقاد قراردادهای بزرگ ساخت محصولات سفارشی، جامع و یکپارچه با قابلیت برقراری ارتباط با  سیستم های اطلاعاتی و تجهیزات موجود در سازمان‌ها را دارا می‌باشند.

مراحل اجرای پروژه و سیستم های سفارش مشتری

 
 • راه اندازی کمیته‌ی خاص سیستم توسط کارفرما
 • شناخت درخواست‌های ذینفعان پروژه
 • مطالعه نیازهای عملیاتی– اطلاعاتی و برنامه‌های آتی سازمان
 • مطالعه فرآیندها، آئین نامه‌ها، قوانین و مقررات
 • مطالعه تجارب دیگران در سطح داخلی و بین المللی
 • تهیه ی مستند شناخت نیازها و برنامه‌ها و اخذ تائیدیه آن
 • حضور کارشناس استقرار طی مدت راه اندازی سیستم در محل کارفرما
 • اعمال تنظیمات و استقرار آزمایشی سیستم و آموزش کاربران
 • دریافت نقطه نظرات و بازخوردها
 • اعمال تغییرات و انطباق آن با نیازهای اعلام شده
 • نصب مجدد سیستم به منظور بهره برداری عملیاتی
 • انتقال اطلاعات از پایگاه داده موجود کارفرما به سیستم جدید
 • آغاز بهره برداری و شروع خدمات تضمین حسن انجام کار (گارانتی)
تولید توسعه سفارشی سازی سیستم سفارش مشتری