راهکار مدیریت خدمات تعمیر تجهیزات

وظیفه اصلی راهکار مدیریت خدمات تعمیر تجهیزات ، مدیریت خدمات به مشتریان، از بدو ورود دستگاه‌های کارتخوان، تا مرحله ی بسته بندی و خروج آن‌ها به مقصد مشتری و صدور فاکتور مربوطه می‌باشد. وظیفه بعدی راهکار مدیریت خدمات تعمیر تجهیزات کنترل فرآیندهای مربوطه به فعالیت‌های انجام شده درون شرکت و ثبت تاریخچه اقدامات انجام شده بر روی کارتخوان مشتریان می‌باشد.

سیستم مدیریت خدمات تعمیر تجهیزات

سه دلیل مهم انتخاب راهکار مدیریت خدمات تعمیر تجهیزات

سه دلیل مهم انتخاب
اول

همه در یک CRM

کلیه‌ی فعالیت‌های اجرایی در یک سیستم اجرا شده و به این ترتیب مغایرت‌های اطلاعاتی به حداقل می‌رسد.

دوم

قابلیت توسعه اختصاصی محصول

این راهکار بر مبنای فرآیندهای جاری و سازمان اجرایی بازطراحی می‌شود.

سوم

زیرساخت قابل ارتقاء

بجز قابلیت‌های خاص در نظر گرفته شده، امکانات متنوع زیر ساخت Microsoft Dynamics در اختیار کارفرما قرار گرفته و به این ترتیب امکان ارتقاء قابلیت‌های سیستم طی سال‌های متمادی بهره‌برداری برای ایشان فراهم می‌شود.

راهکار مدیریت خدمات تعمیر تجهیزات در زیرساخت Microsoft Dynamics توسعه یافته است. اساس سیستم مبتنی بر CRM بوده و سازماندهی فرآیندهای موجود نیز با همین رویکرد پیاده‌سازی گردیده است. مبادلات و فعالیت های مربوط به کلیه ی پرسنل عملیاتی و ستادی کارفرما، پرسنل پیمانکاران پروژه‌ها و سایر شرکای تجاری در سیستم قابل ردگیری بوده و تاریخچه آنها ثبت و ضبط می‌گردد.

خواسته‌ها و رخدادها از درگاه‌های مختلف می‌توانند در سیستم درج شوند. به طور مثال: پنل‌های مختلف سیستم، ایمیل، تماس‌های تلفنی و … در سیستم ثبت می‌گردد. به این ترتیب هیچ درخواستی در سازمان گم نمی‌شود.

مدیریت خدمات تعمیر تجهیزات​
مدیریت خدمات تعمیر تجهیزات​ - داشبورد ها

مدیریت عملکردها

راهکار مدیریت خدمات تعمیر تجهیزات ابزارهای مختلف گزارش گیری و انتقال گزارشات یا نتایج جستجو به اکسل و … را دارا می باشد. کاربران بر مبنای سطوح دسترسی به درج اطلاعات مبتنی بر فرآیندهای کاری پرداخته و مدیران در سطوح مختلف، با کمک داشبوردها نمودارها و نتایج عملکردها را مشاهده می نمایند.

دستاوردهای استفاده از محصول

ارتقاء بهره‌وری

به هر روشی که در سیستم تعاملات بوجود آید، به هر حال هیچ وظیفه‌ی ثبت شده ای در سیستم فراموش نمی‌شود.

افزایش مسئولیت پذیری

از طریق ثبت جزئیات و ارائه گزارشات دقیق به تصمیم‌گیرندگان

بهبود کیفیت

شفافیت در عملکردها و قابلیت ردگیری خواسته‌های مشتریان، سطح کیفی خدمات را افزایش می‌دهد.

امکانات و قابلیت‌ها

ثبت اطلاعات دستگاه‌ها

ثبت سریال دستگاه‌ها و سایر مشخصات در اولین ثبت سیستم از هنگام ورود به شرکت تا زمان خروج دستگاه

فعالیت‌های انجام شده

اطلاعات پارامترهای مختلف سرویس‌دهی واحدها، پرسنل، تجهیزات و فعالیت‌های مرتبط به آن‌ها

فرآیندهای گردش دستگاه

تهیه فرآیندهای گردش دستگاه در سازمان بر مبنای دستگاه‌های عادی و عودت شده

کنترل عملکردها

تهیه چک لیست‌های کنترل عملکرد و صحت کارکرد مربوط به فرآیندهای واحد کنترل

شرایط قرارداد

قابلیت ثبت و نگهداری توافقات انجام شده بین شرکت و مشتری

کنترل OLA درون سازمان

تهیه زمانبندی ارایه خدمات به مشتری در سطح عملیات

بررسی عملکرد کارکنان و دپارتمان‌های سازمان

کنترل مرتبط با محاسبات امتیازدهی به عملکرد پرسنل بر مبنای پارامترهای تعیین شده و تغییرات پارامترها در طی مدت زمان

ارائه گزارشات هزینه

ثبت قابل تعمیر بودن دستگاه، ارائه لیست محاسبه هزینه تعمیر دستگاه (عودت دستگاه، دپو در انبار)

کانال‌های ارتباط با CRM

ایمیل

تلفن

شبکه‌های اجتماعی

تحلیل‌ها

این قابلیت در سیستم وجود دارد که نمودارهای تحلیلی مورد نیاز سازمان تهیه و در داشبورد تعبیه گردد.